Ana içeriğe atla

ZEYTURSAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİSİ AYDINLATMA METNİ

 

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Zeytursan Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Zeytursan” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Zeytursan tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
İlgili Kişi Kişisel Veri Üst Kategorisi Kişisel Veri Alt Kategorisi
İnternet Sitesi Müşterisi Kimlik Bilgisi Ad Soyad; İmza; TC;
Hukuki İşlem Bilgisi Sözleşme;
İletişim Bilgisi Email; Telefon No; Ülke; Adres (İl/İlçe);
İşlem Güvenliği Bilgisi Talep/Şikayet Bilgisi; Log Kayıtları; IP Adresi;
Müşteri Bilgileri Müşteri Numarası; Ürün Kodu/Ürün Seri No; Ürün Grubu; Sipariş Bilgisi (Sipariş Detayı, Numarası, Tarihi, Tutarı vb.); Talep/Şikâyet Bilgisi; Pozisyonu
Müşteri İşlem Fatura Bilgileri; Müşteri Talepleri;
Yan Hak ve Menfaatler Olumsuz geri dönüşler sonrası veya çok sipariş veren müşterilere yönelik hediye gönderimi için bu sekme eklenmiştir. Farklı bir durum söz konusu ise düzeltme yapabilirsiniz;
 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Zeytursan‘a açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine yönelik Önlemlerin Alınması ve Değerlendirilmesi;
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Talep/Şikayetlerin Takibi;
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi;
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi;
 • Müşteri İlişkiler Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi;
 • Firma/Ürün/ Hizmete Bağlılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi;
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan üçüncü kişi verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, yetkili servislerimize, bayi/distribütörlerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişiler başta olmak üzere herkese açık olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.  

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Zeytursan, kişisel verileri doğrudan üçüncü kişilerin kendisinden, e-posta, posta, web sitesi, mobil uygulama, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör; internet sitesinden iletişime geçilmesi halinde açık rızaya ilişkin log kayıtlarının tutulması),
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör; Şirketimizle iletişime geçerek bilgilerinizi paylaşmanız),
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: sözleşme kapsamında sizlere sattığımız ürünleri teslim edebilmemiz için adres bilgilerinizi taşıma şirketi ile paylaşmamız),
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör. Yetkili kamu kurumları ile bilgi paylaşılması),
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör; şirketimiz tarafından talep ve şikayetlerinize geri dönüş yapabilmemiz için bilgilerinizin kaydedilmesi),
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör; log kayıtları ve IP adreslerinin işlenmesi).
 1. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak KVK Kanunu’ nun 11. Maddesinde sayılan haklarınızı kullanabilir ve taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak Zeytursan’ın resmi e-mail adresi üzerinden [email protected] ilgili taleplerinizi iletebilirsiniz.