Ana içeriğe atla

Sürdürülebilirlik

Daha Yeşil, Daha Temiz, Daha Adil.

Berrak olarak, sadece lezzetli ürünler sunmanın ötesinde, doğa ve toplumla uyum içinde bir geleceği desteklemeye yönelik sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 35 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz gıda sektöründe, tüketici beklentilerini ve dünyanın ihtiyaçlarını aşan bir yaklaşım benimsiyoruz.

Sürdürülebilirlik, bu hedeflerin merkezinde yer alıyor. Hammadde seçiminden üretim süreçlerimizin optimize edilmesine, çalışanlarımızın refahından yerel topluluklarla olan ilişkilerimize kadar, her adımda sürdürülebilirliği öncelik olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, daha adil ve daha yeşil bir gelecek için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimsiyor; tüketicimiz ve gezegenimiz için doğru olanı yapma anlayışıyla, sürdürülebilir bir geleceğe olan katkılarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yerel Çiftçiye Destek ve Eğitim

Toprağa, emeğe ve sürdürülebilirliğe olan inancımızla, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yerel çiftçilere destek oluyoruz. Çiftçilerimizin emeğine ve bu toprakların bize sunduğu değerlere büyük bir saygı duyarak, onlarla sezonluk anlaşmalar imzalayıp alım garantili üretim gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda, yerel çiftçi destek programlarımız sayesinde, modern tarım teknikleri konusunda eğitimler düzenleyerek bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyoruz.

Akıllı Sulama Teknolojisi

Sürdürülebilir bir tarım için kullanılan su kaynaklarını korumak ve verimliliği artırmak kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, hammadde üretimini gerçekleştirdiğimiz bölgelerdeki çiftçilerimizi akıllı sulama konusunda teşvik ediyoruz. Drone ile desteklenen akıllı sulama teknolojisi sayesinde hem toprağın hem de ürünün verimliliği ve kalitesini sürdürülebilir kılıyoruz. Böylece hem doğal kaynaklarımızı koruyor hem de ürünlerimizin kalitesini garanti altına alıyoruz.

Kaynakların Etkin Kullanımı

Berrak olarak, çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu tohum, gübre ve iş makinesi gibi araçları temin ediyoruz. Bereketli topraklarımızdan elde ettiğimiz değeri koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonumuzu bu şekilde sürdürüyoruz.

Tüm bu adımlarla, ürünlerimizin her birini sizlere sunarken, doğaya ve toprağa olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz.

GES Projesi ile Temiz Enerji

Çevre dostu bir geleceği desteklemek adına bugünden adımlar atıyoruz. Zeytursan GES Projesi ile “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” çerçevesinde “Erişilebilir ve Temiz Enerji” ile “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlıklarında ilerlemeyi hedefliyoruz. Zeytursan GES (Güneş Enerjisi Santrali) Projesi’ni hayata geçirerek, yıllık 3.200.000 Kwh enerji üretimi sağlıyoruz. Bu projemizle yılda 1.280.000 kg karbon emisyonunu azaltarak, doğaya 106.666 adet ağaç kazandırmış oluyoruz.

Güneş enerjisi, sınırsız bir potansiyel sunan temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu potansiyeli değerlendirerek yaptığımız yatırımlarla yeşil bir geleceğe olan taahhüdümüzü pekiştiriyor ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Benimsiyoruz

Berrak olarak, daha adil, yeşil ve kapsayıcı bir dünya vizyonunu destekliyor ve bu doğrultuda BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) bağlılık gösteriyoruz. Hem iş yapış biçimimizde hem de toplulukla ilişkilerimizde bu amaçları merkeze alarak, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

SKA 2- Açlığa Son

Gıda güvenliği standartlarını yüksek tutarak sağlıklı ve besleyici ürünler sunma ve toplumun genel sağlığına katkıda bulunma.
Küçük ölçekli ham madde üreticilerini destekleyerek hane halkının ortalama gelirine katkıda bulunma.

SKA 5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadın ve erkek çalışanlara eşit ücret politikası uygulama.
Yerel çiftçi kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlama ve bölgesel istihdamdaki oranlarını artırma.

SKA 7- Erişilebilir ve Temiz Enerji

Fabrika üretim süreçlerinde güneş panelleri kullanarak enerji verimliliğini sağlama ve fosil yakıt kullanımını engelleyerek temiz üretim gerçekleştirme.

SKA 8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Alım garantili üretim ile yerel istihdama destek vererek ekonomik büyümeyi teşvik etme.
Yerel çiftçinin tohum, gübre ve iş makinesi ihtiyaçlarını karşılama.
Etik tedarik zinciri ve adil ticaret uygulamalarıyla sürdürülebilir ekonomik büyümeye destek olma.

SKA 13- İklim Eylemi

Karbon ayak izini azaltma stratejileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarını benimseyerek iklim değişikliğiyle mücadele.
Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunma.

SKA 17- Amaçlar için Ortaklıklar

Diğer işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerle gıda ve çevre alanındaki sürdürülebilirlik projelerinde ortaklık yaparak ortak hedeflere ulaşma.

Yeşil Taahhütlerimiz

Yenilenebilir Enerji Verimliliği

Tüm üretim sürecimizde yeşil enerji kullandığımız, tükettiğini üreten bir vizyon çerçevesinde Zeytursan GES (Güneş Enerjisi Santrali) Projesi'ni hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

Karbon Sıfır Üretim

Fabrikamızın çatısına kurduğumuz, yılda 3.200.000 Kwh enerji üreten güneş panellerimiz sayesinde karbon emisyonunu yılda 1.280.000 kg azaltırken, dünyamıza 106.666 adet ağaç kazandırıyoruz.

Yerel Çiftçi Desteği Paketi

Hammaddenin yetiştirildiği bölgelerde yerel çiftçinin ihtiyacı olan tohum, gübre, iş makinesi gibi araçların temin edilmesini sağlıyoruz. Çiftçilerimiz ile sezonluk anlaşmalar imzalıyor, alım garantili üretim gerçekleştiriyoruz.

Akıllı Sulama

Hammadde üretimini gerçekleştirdiğimiz bölgelerde çiftçilerimizin akıllı sulama yapmasını teşvik ediyor ve drone ile akıllı sulama teknolojisi ile mevsimsel destekte bulunuyoruz. Böylelikle toprağın ve ürünün hem verimliliğini hem de kalitesini sürdürülebilir kılıyoruz.